Biodegradatie? Composteerbaarheid? Biobased?
Gecertificeerd door Vinçotte!

Ontdek onze milieu conformiteitsmerktekens

Ga met uw muis over de logo's om de verschillende certificaten te ontdekken!

Vinçotte OK biobased

OK biobased is een certificatiesysteem dat op een eenduidig reproduceerbare wijze de herkomst van de producten nagaat. Dat wil zeggen: analyseren of ze gemaakt zijn van fossiele (petroleum) of van hernieuwbare (biobased) grondstoffen.

Lees meer »

Vinçotte OK biodegradable

Zeg niet zomaar "biodegradatie" tegen "biodegradatie". Elk milieu heeft namelijk zijn specifieke temperatuur, vochtgehalte, pH, zuurstofbevoorrading enz. die de biodegradatie beïnvloeden. Sommige toepassingen zijn ontworpen om af te breken in de bodem (bv. landbouwfolie) of in water. De omstandigheden in deze milieus zijn heel specifiek. Biodegradatie van producten in deze milieus wordt gegarandeerd door de overeenkomstige certificaties "OK biodegradable SOIL", "OK biodegradable WATER" en "OK biodegradable MARINE".

Lees meer »

Vinçotte OK compost HOME

Vaak wordt de term "bio-afbreekbaarheid" gebruikt, maar biodegradatie is sterk afhankelijk van het milieu. Iets dat afbreekt in een industriële composteerinstallatie, waar door de grote aanvoer van organisch afval een constante temperatuur heerst van rond de 60 graden Celsius, zal daarom niet sowieso afbreken in de composthoop thuis, laat staan gewoon in de grond. OK compost HOME garandeert afbreekt in de composthoop in de tuin.

Lees meer »

Vinçotte OK compost

Beheersing van afval is nog steeds een groeiend probleem. Composteerbare en biodegradeerbare materialen gebruiken is alvast één manier om bij te dragen aan de oplossing ervan. Hierbij is er echter een groot struikelblok: hoe kunnen we nu zeker weten of producten daadwerkelijk composteerbaar en biologisch afbreekbaar zijn? Het OK compost staat garant voor conformitiet met EN 13432, de Europese Norm voor composteerbaarheid in industriële composteerinstallaties.

Lees meer »

Seedling logo

Vinçotte is vanaf 2012 nl een erkende certificatie-instelling voor European Bioplastics en kan dus het Seedling/Kiemplant-logo toekennne aan producten die conform zijn met EN 13432. Door zowel OK compost als het Seedling-Kiemplantlogo toe te kunnen kennen, kunnen Vinçotte’s certificaathouders in de gehele Europese markt de nodige erkenbaarheid aan hun composteerbare producten geven.

Lees meer »
icon booklet

Documentatie


Download hier

icon letter

OK Certificaat aanvragen

Formulier