OK biobased

HERNIEUWBARE GRONDSTOFFEN

Als actieve drijfveren voor duurzame ontwikkeling, zijn verschillende bedrijven pro-actief op zoek naar alternatieven voor fossiele grondstoffen. Verschillende producenten maken kunststof op basis van zetmeel, cellulose, melkzuur, “bacterieel vet” enz. Deze bedrijven dragen hierdoor op innovatieve wijze bij aan het oplossen van het economisch en ecologisch probleem van de fossiele brandstoffen en de broeikasgassen.

 

ok-biobased spoons

OK biobased – NIEUW SINDS SEPTEMBER 2009 !

Door het toegenomen milieubewustzijn van de klanten, is er een groeiende afzetmarkt voor producten op basis van hernieuwbare grondstoffen. Juist omwille van deze milieubewuste motivatie van de klant is er behoefte aan een onafhankelijke, kwaliteitsvolle garantie van hernieuwbaarheid van de grondstoffen. Het “OK biobased” keurmerk biedt hierop een antwoord.

In tegenstelling tot LCA (Life Cycle Assessment), is de onderzoeksmethode achter het OK biobased-keurmerk zeer eenvoudig en kan de juiste waarde exact wetenschappelijk gemeten en berekend worden. Dit maakt het (her-)controleren zeer transparant en laat bovendien perfect toe appels met appels te vergelijken.

Op basis van het vastgestelde percentage hernieuwbare grondstoffen (% Biobased), kan uw product gecertificeerd worden als één-ster-biobased, twee-ster-biobased, drie-ster-biobased of vier-ster-biobased.

vinçotte-biobased-label-certificate-1star vinçotte-biobased-label-certificate-2star vinçotte-biobased-label-certificate-3star vinçotte-biobased-label-certificate-4star
tussen 20 en 40 %
Biobased
tussen 40 en 60 %
Biobased
tussen 60 en 80 %
Biobased
meer dan 80 %
Biobased

FAQ OVER DE CERTIFICATIEPROCEDURE

Hoeveel kost een OK biobased certificaat?

Afhankelijk van het type product, de gebruikte materialen en de reeds voorafgaande OK biobased certificatie zijn de analyses uitgebreider of juist eenvoudiger. Daarom hebben wij een duidelijke productbeschrijving nodig om een prijsofferte te kunnen maken. Indien u een prijsofferte wil ontvangen, volstaat het om een ingevuld aanvraagformulier op te sturen.

Hoelang duurt het OK biobased certificatieproces en wat houdt het in?

De certificatie houdt volgende 2 stappen in:

  • Samenstellen van het dossier en verzamelen van alle benodigde gegevens. De duur van deze stap hangt af van hoe snel alle gegevens kunnen geleverd worden door de aanvrager.
  • Analyses van de Biobased content en de TOC (Total Organic Carbon), evaluatie van de testresultaten en certificatie. Deze stap duurt 4 tot 6 weken.
Welke producten kunnen gecertificeerd worden voor OK biobased?

Alle producten die (gedeeltelijk) gefabriceerd zijn uit bioplastics en of materialen van natuurlijke oorsprong zijn geschikt voor het OK biobased certificatieschema.
Uitzondering: brandstoffen (hiervoor bestaan specifieke standaarden)

Wat zijn de vereisten waaraan een OK biobased product moet voldoen?

De volgende twee vereisten moeten voldaan zijn voor elk product:

  • 1) het totale organische koolstofgehalte van het product bedraagt minstens 30%.
  • 2) het gehalte koolstof van een hernieuwbare grondstof (biobased) bedraagt minstens 20 %.

Een gedetailleerde beschrijving van de vereisten voor elk type product, vindt u in het OK biobased testprogramma, dat wij u op vraag toesturen.

Kan een OK biobased certificaat ook uitgereikt worden voor basismaterialen en intermediaire producten?

ja.

Kan ook een gedeelte of onderdeel van een product het OK biobased label dragen?

Nee, een product mag enkel een OK biobased label dragen indien het volledige product gecertificeerd is.

Ik wil een OK biobased certificaat voor mijn product aanvragen: hoe ga ik concreet te werk?

Om de OK biobased certificatie van uw product te starten, stuurt u ons hetvolgende op:

  • Een volledige productbeschrijving a.d.h.v. een ingevuld OK biobased aanvraagformulier
  • Stalen van uw product.
Hoe wordt het percentage biobased gemeten?

Zowel hernieuwbare als fossiele grondstoffen bestaan hoofdzakelijk uit koolstof (C). Koolstof komt voor in verschillende vormen, isotopen genaamd. Isotoop C14 is radioactief en komt van nature voor in alle levende organismen (planten, dieren, …) in een vaste concentratie van 1,2.10-12 %. Bij deze concentratie bedraagt de (radio-) activiteitsgraad van C14 100 %.

Zodra een organisme niet meer leeft neemt deze concentratie, en daarmee de activiteitsgraad, met een halveringstijd van 5700 jaar af. Door de C14-activiteit van een onbekende stof te meten kan dus de ouderdom (hoelang het organisme reeds gestorven is) bepaald worden.

Bij het bepalen van het percentage hernieuwbare grondstoffen (% Biobased) in een OK biobased product kennen we eigenlijk de ouderdom van de grondstoffen al:

  • enerzijds “jong” (0 – 10 jaar), afkomstig van hiernieuwbare grondstoffen (bv. planten), met C14-activiteit van ca 100 %
  • - anderzijds “oud” (miljoenen jaren), afkomstig van fossiele grondstoffen met een C14-activiteit van ca 0 %.

We hebben de C14-methode hier dus niet nodig om de ouderdom van het product te achterhalen (trouwens onmogelijk, want het gaat om een mengsel van verschillende grondstoffen), maar wel om de concentratie van jonge (of hernieuwbare) grondstoffen in vergelijking met de concentratie oude (of fossiele) grondstoffen te bepalen.

Voorbeeld: Als bij een product een C14-activiteit van 80 % wordt gemeten, wil dat zeggen dat het product bestaat uit 80 % hernieuwbare en 20 % fossiele koolstof (C).

Meer informatie hierover vindt u bij de downloadbare documenten.

icon booklet

Documentation

Download here

icon letter

Request an OK certificate

Forms