OK biodegradable

BIODEGRADATIE

Zeg niet zomaar « biodegradatie » tegen « biodegradatie »! Immers afhankelijk van het milieu (met zijn specifieke temperatuur, vochtgehalte, pH, zuurstofbevoorrading enz.) waar de biodegradatie plaatsvindt, valt er een heel ander leger micro-organismen het te af te breken materiaal aan.
De toepassing van een product bepaalt de ideale afbraakomgeving voor dit product. Zo is er in België reeds een wet van kracht die bepaalt dat verpakkingen niet mogen beweren biodegradeerbaar te zijn.
Het is immers niet de bedoeling dat we massaal verpakkingen als zwerfvuil verspreiden omdat ze toch « biodegradeerbaar » zijn.
Vinçottes specialisten steunen het idee van deze –voorlopig enkel in België van kracht zijnde- wetgeving en kunnen door hun keurmerken klaarheid verschaffen over de juiste biodegradatie-omgeving van uw product.

Nieuw vanaf maart 2015: OK biodegradable MARINE

OK biodegradable MARINE

Omdat het meeste marien afval geproduceerd wordt op het land, is biodegradeerbaarheid in het marien milieu een toegevoegde waarde voor elk product of verpakking, ongeacht waar het wordt geconsumeerd. De kans dat het uiteindelijk in zee belandt, zal altijd bestaan. Elke leverancier die investeert in het toevoegen van deze functionaliteit aan zijn product of verpakking moet de kans om deze bewering te laten verifiëren a.d.h.v. internationale normen - weliswaar zonder de consumment per ongelijk aan te zetten tot het produceren zwerfvuil.

Deze verificatie zorgt niet enkel alleen een geharmoniseerde claim, maar biedt ook de leverancier ook de kans om zijn werkelijk marien biologisch afbreekbare product te onderscheiden van dubieuze beweringen van concurrenten.

OK biodegradable SOIL

OK biodegradable soil

Biologische afbreekbaarheid in de bodem betekent een grote meerwaarde voor land- en tuinbouwproducten omdat men ze na gebruik ter plekke kan laten degraderen.
Het OK biodegradable SOIL label waarborgt dat het product in de bodem volledig biologisch afgebroken wordt en geen enkele negatieve invloed op het milieu uitoefent.

OK biodegradable WATER

OK biodegradable water

Producten die gecertificeerd zijn in het kader van OK biodegradable WATER waarborgen biologische afbraak in zoet water, en dragen zo aanzienlijk bij tot de vermindering van afval in rivieren, meren of elk ander zoet water. Merk op dat dit niet automatisch biologische afbraak in zeewater waarborgt.

Lijst van gecertificeerde producten >>

FAQ

Is er een verschil tussen”biologisch afbreekbaar” en “composteerbaar”?

De termen “biologisch afbreekbaar” en “composteerbaar” worden vaak verward, nochtans hebben ze niet dezelfde betekenis. Een biologisch afbreekbaar product kan worden afgebroken door micro-organismen, maar dat betekent niet noodzakelijk dat dit product kan worden omgezet in compost van goede kwaliteit.

Bovendien zijn biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid sterk afhankelijk van de omgeving waar een product wordt afgebroken. Elke omgeving (compost, bodem, water, …) heeft verschillende temperaturen en micro- organismen, wat verschillende snelheden van biologische afbraak tot gevolg heeft.
Bijvoorbeeld een bioplastic die biologisch afbreekbaar is in een industriële composteerinstallatie (meest agressieve omgeving) is daarom niet altijd biologisch afbreekbaar in water of de grond, of zelfs niet in een composteervat thuis (omwille van de lagere temperaturen).

Welke testen zijn nodig om het OK biodegradable SOIL certificaat te verkrijgen ?

Naast een duidelijke en gedetailleerde productbeschrijving, zijn 3 testen vereist:

  • biodegradatie test (chemische afbraak van het polymeer)
  • ecotoxiciteitstest (nagaan of het gecomposteerd product geen negatieve invloed uitoefent op planten)
  • testen van het gehalte aan enkele zware metalen en fluor
Welke testen zijn nodig om het OK biodegradable WATER certificaat te verkrijgen ?

Naast een duidelijke en gedetailleerde productbeschrijving, is 1 test vereist:

  • biodegradatie test (chemische afbraak van het polymeer)

INFO – Gezien zware metalen onderworpen zijn aan lokale wetgeving, is het lost van de OK biodegradable WATER certificatie noodzakelijk te verifiëren of de concentratie van zware metalen van het gecertificeerde product de toegelaten normen van de regio waar dit product verkocht wordt niet overschrijdt.

icon booklet

Documentation

Download here

icon letter

Request an OK certificate

Forms