OK compost & OK compost HOME

COMPOSTEERBAARHEID

Composteren houdt een significante vermindering in van het volume van organisch materiaal. Bovendien kan de geproduceerde compost gerecupereerd worden voor gebruik in de land- en tuinbouw.
Rond de 50% van alle huishoudelijk afval is afkomstig van organisch materiaal, een percentage dat in de toekomst nog kan groeien als gevolg van de toegenomen populariteit van biodegradeerbare producten (verpakkingsmateriaal, wegwerpbestek en -borden, …).

compost closeup

OK compost (EN 13432)

Een verpakking of product met het OK compost label, is gegarandeerd afbreekbaar in een industriële composteerinstallatie. Dit geldt voor alle componenten, inkten en additieven ervan.
Het enige referentiepunt voor het certificatieprogramma is de geharmoniseerde norm EN 13432: 2000, wat betekent dat elk product met het OK compost logo sowieso voldoet aan de vereisten van de EU verpakkingsrichtlijn (94/62/EEC).

Seedling

Seedling-web

TÜV AUSTRIA (vroeger Vinçotte) is erkend als certificatie-instelling door European Bioplastics en kan dus het Seedling/Kiemplant-logo toekennen aan producten die conform zijn met EN 13432. Door zowel OK compost als het Seedling-Kiemplantlogo toe te kunnen kennen, kunnen Vinçotte’s certificaathouders in de gehele Europese markt de nodige erkenbaarheid aan hun composteerbare producten geven.

OK compost HOME

Wat met producten die je op de composthoop in de tuin kwijt wil? Omwille van het relatief kleine volume afval in de composthoop in de tuin, is de temperatuur er een stuk lager en minder constant dan in een industriële composteeromgeving.
Hierdoor is composteren in de tuin een moeilijker, trager proces. TÜV AUSTRIA's antwoord op deze uitdaging is OK compost HOME. OK compost HOME garandeert, als gevolg van specifieke vereisten, volledige bio-afbreekbaarheid, zelfs in uw composteerhoop in de tuin.

Home compostbak

FAQ

Wat is het verschil tussen OK compost en OK compost HOME?

De producten die enkel gecertificeerd zijn voor OK compost, zijn producten die enkel composteren in industriële composteer-installaties (bij temperaturen van 55 tot 60°C). Dit betekent dat producten die enkel voor OK compost gecertificeerd zijn niet bij de compost in de tuin mogen gegooid worden. OK compost HOME daarentegen verwijst naar producten die ook bij lagere temperaturen composteren. Deze producten mogen zowel bij u thuis in het compostvat gegooid worden -vandaar de naam « HOME »-, als ook in de bio-afvalbak gedeponeerd worden.

Is er een verschil tussen”biologisch afbreekbaar” en “composteerbaar”?

De termen “biologisch afbreekbaar” en “composteerbaar” worden vaak verward, nochtans hebben ze niet dezelfde betekenis. Een biologisch afbreekbaar product kan worden afgebroken door micro-organismen, maar dat betekent niet noodzakelijk dat dit product kan worden omgezet in compost van goede kwaliteit.

Bovendien zijn biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid sterk afhankelijk van de omgeving waar een product wordt afgebroken. Elke omgeving (compost, bodem, water, …) heeft verschillende temperaturen en micro- organismen, wat verschillende snelheden van biologische afbraak tot gevolg heeft.
Bijvoorbeeld een bioplastic die biologisch afbreekbaar is in een industriële composteerinstallatie (meest agressieve omgeving) is daarom niet altijd biologisch afbreekbaar in water of de grond, of zelfs niet in een composteervat thuis (omwille van de lagere temperaturen).

Welke testen zijn nodig om het OK compost certificaat te verkrijgen ?

Voor OK compost en OK compost HOME zijn dezelfde testen nodig, enkel de temperatuur en de periode van de testen zijn aangepast. De Europese Norm i.v.m. composteerbaarheid van verpakkingen (EN 13432) eist (naast een duidelijke en gedetailleerde productbeschrijving) 4 testen:

  • Biodegradatie test (chemische afbraak van het polymeer)
  • Desintegratie test (fysisch uiteenvallen in zeer kleine fragmenten)
  • Ecotoxiciteitstest (nagaan of het gecomposteerd product geen negatieve invloed uitoefent op planten)
  • Testen van het gehalte aan enkele zware metalen en fluor
    INFO – Biodegradatie, ecotoxiciteit and gehalte aan zware metalen zijn materiaaleigenschappen, terwijl desintegratie een eigenschap is van het materiaal en de vorm (van het eindproduct).
icon booklet

Documentation

Download here

icon letter

Request an OK certificate

Forms