Vraag een certificaat aan

DOWNLOAD HET AANVRAAGFORMULIER

 • Voor OK biobased en NEN biobased content:
  EN
 • Voor OK compost en/of OK compost HOME:
  Voor het Seedling-logo:
  Voor OK biodegradable SOIL, OK biodegradable WATER en/of OK biodegradable MARINE:

  EN FR NL DE IT

EN STUUR HET ONS INGEVULD TERUG

Via post, e-mail of fax.

GOED OM WETEN: afhankelijk van uw informatie kunnen sommige testen al dan niet nodig zijn, wat een aanzienlijke vermindering van de certificatieduur en – kosten kan betekenen. Gelieve daarom bijzondere aandacht te besteden aan de derde bladzijde van het aanvraagformulier.

FAQ OVER DE CERTIFICATIEPROCEDURE

Hoeveel kost een certificaat?

Afhankelijk van het type product zijn sommige testen (en de bijhorende tijd hiervoor) al dan niet nodig.

Daarom hebben we een duidelijke productbeschrijving nodig om een vrijblijvende offerte te kunnen maken.
Indien u een offerte voor uw product wil ontvangen, kan u ons een ingevuld aanvraagformulier toesturen.

Wat zijn de belangrijkste stappen om een certificaat te verkrijgen en hoelang duurt dit?

Er zijn twee belangrijke stappen om een certificaat te verkrijgen:

Stap 1 - Testen: door een gespecialiseerd laboratorium (zie lijst van de door ons erkende laboratoria)
Tijdsduur: Afhankelijk van het type product varieert de tijdsduur voor de testen van 0 maanden (geen testen nodig) tot maximum 6 maanden voor OK Compost, maximum 12 maanden voor OK compost HOME en maximum 2 jaar voor OK biodegradable SOIL en OK biodegradable WATER.

Stap 2 - Certificatie: door Vinçotte (gebaseerd op de test resultaten)
Tijdsduur: Indien alle nodige testen uitgevoerd zijn of indien geen testen vereist zijn en alle nodige documentatie is geleverd aan Vinçotte, duurt certificatie twee tot drie weken.

Welke informatie moet ik over mijn product leveren?
 • Een duidelijke productbeschrijving
 • De vereiste testrapporten
 • Stalen van het te certificeren product (zie ook vraag 4)
INFO: Het aanvraagformulier (zie boven) biedt een duidelijk overzicht van alle te leveren documentatie.
Hoe weet ik of mijn test rapporten geldig zijn voor het certificatieproces?

Indien uw test rapport niet afkomstig is van een door ons erkend laboratorium (zie lijst van erkende labo’s), is een grondige controle en evaluatie nodig om na te gaan of het test rapport geldig is.
Toch kan u op voorhand reeds volgende basisvereisten nagaan:

 • Het rapport moet verwijzen naar de standaard van de gebruikte testmethode.
 • Het rapport moet naast de conclusie, ook de kwantitatieve testresultaten vermelden.

INFO: De vereisten voor het testrapport zijn altijd beschreven in de overeenkomstige test standaard.

Hoeveel stalen moet ik opsturen voor de certificatie?

Een staal per te certificeren product is voldoende.
Indien een familie van gelijkaardige producten gecertificeerd wordt, is het voldoende om stalen van relevante “hoekstenen” van deze productfamilie op te sturen, aangevuld met duidelijke beschrijvingen van de andere familieleden.
Aanbevolen grootte voor stalen van folies en filmen: ca 10 x 10 cm. Voor granulaten: een handvol.

Kan ik mijn product laten certificeren voor indien ik het zelf niet produceer ?

Ja, op voorwaarde dat :

 • u met de producent een door Vinçotte voorzien typecontract afsluit.
 • uw firma een coördinator aanstelt die verantwoordelijk is voor alle OK certificaten van uw firma.
icon booklet

Documentation

Download here

icon letter

Request an OK certificate

Forms